Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

Ocenění práce ADP ALICE spokojenými klienty

Děkovný dopis za péči APD ALICE p.Oppolzer.

Poděkování sestrám a lékařům