Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

Zdravotní péče

ADP Alice je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

Při akutních změnách zdravotního stavu klienta, službu konající zdravotní sestra ADP neprodleně informuje ošetřujícího lékaře a rodinu.

Při kontinuální péči o klienta odesílají zdravotní sestry pravidelně 1x měsíčně písemnou zprávu ošetřujícímu lékaři.
Ošetřovatelská péče je poskytována na doporučení například rodinných příslušníků, sociálních pracovnic z nemocnic, lékařů specialistů ...

Vždy se souhlasem praktického lékaře a v souladu s předem uzavřenou smlouvou, poskytuje ADP ALICE svým klientům komplexní péči v jeho domácím prostředí tak, aby nemusel být hospitalizován, případně aby doba jeho hospitalizace mohla být co nejkratší. Ošetřovatelská péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Naše ošetřovatelská péče nabízí:

 • aplikace injekčních i neinjekčních léků
 • aplikace infúzní terapie
 • péče o diabetiky – aplikace inzulínu několikrát denně včetně víkendů a svátků
 • měření krevního tlaku, pulsu a hladiny cukru v krvi (glykémie)
 • prevence a převazy
  - bércových vředů
  - proleženin
  - posttraumatických a pooperačních ran
 • ošetření stomií - tracheostomie, kolostomie…
 • ošetření jiných umělých vyústění – žlučníku, močového traktu…
 • péče o inkontinentní klienty-výměny permanentních močových katétrů u žen,péče o PMK u mužů
 • péče o onkologicky nemocné včetně péče o klienty v terminálním stádiu
 • domácí hospicová péče
 • odběry biologického materiálu a jeho odvoz do laboratoře ke zpracování
 • edukace klienta a rodiny o dietním, léčebném a pohybovém režimu
 • zaučení klientů, nebo jejich rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu
 • nácvik ošetřovatelské rehabilitace

Kdo se o Vás bude starat:
Kolektiv kvalifikovaných zdravotních sester, které se stále vzdělávají. Každá vlastní Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru registrovaná všeobecná sestra.

Osoby, pro které není naše ošetřovatelská péče určena:

 • osoby, které vyžadují činnost, kterou domácí ošetřovatelská péče neposkytuje
 • osoby, které ohrožují život svůj, nebo život pracovníků

Studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oborech zdravotních sester u nás mohou absolvovat praxi.

ADP Alice poskytuje též pečovatelskou službu.

Máte-li zájem o naši péči, nebo chcete více informací kontaktujte nás