Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

Informace pro lékaře a zdravotní pojišťovny

Agentura domácí péče ALICE je nestátní zdravotnické zařízení, registrované dle zákona 160/1992 Sb. u Okresního úřadu v Českých Budějovicích. Zřizovatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice. Podle platného Zdravotního řádu poskytuje služby hrazené zdravotními pojišťovnami, odbornost 925 - zdravotní sestra v domácí péči.

Seznam výkonů v domácí péči (DP):

Kód: Výkon:
06311 zavedení, ukončení DP
06313 ošetřovací návštěva 1.
06315 ošetřovací návštěva 2.
06317 ošetřovací návštěva 3.
06318 ošetřovací návštěva 4.
06319 fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče
06321 vyšetření stavu pacienta ve vlastním sociálním prostředí
06323 odběr biologického materiálu
06325 aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace
06327 ošetření stomií
06329 lokální ošetření
06331 klysma, výplachy, cévkování, laváže
06333 aplikace inhalační a léčebné terapie p. o.,s.c.,i.m.,i.v.
06335 nácvik a zaučování aplikace inzulínu
06135 výkon sestry v době od 22:00 do 6:00
06137 výkon sestry v den pracovního klidu
06349 signální kód-ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stadiu