Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

Informace pro zájemce o pečovatelskou službu

Pečovatelská služba je registrovaná sociální služba poskytovaná agenturou Domácí ošetřovatelské péče a pečovatelské služby ČČK Alice, jejímž zřizovatelem je Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice http://www.cckcb.cz/

Organizace je registrována na Krajském úřadu Jihočeského kraje, České Budějovice, č.j. KUJCK 20205/2007 OSVZ/7.

Pečovatelská služba je terénní služba určená seniorům a klientům se zdravotním postižením poskytovaná na území města České Budějovice. Služba je poskytována v domácnostech klientů na základě jejich individuálních potřeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům i zdravotně postiženým klientům prožít důstojně život ve svém přirozeném domácím prostředí.

Pečovatelská služba je určena:

 • seniorům se sníženou soběstačností
 • osobám s tělesným postižením
 • osobám se sluchovým postižením
 • osobám se zrakovým postižením
 • osobám s chronickým postižením
 • osobám s kombinovaným postižením

Odmítnutí zájemce o službu:

 • zájemce o službu nespadá do cílové skupiny
 • zájemce o službu požaduje službu, kterou agentura neposkytuje
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Osoby a situace, kdy nelze službu poskytnout:

 • zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci
 • zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby
 • zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje nepřetržitou péči
 • zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy v přesně stanovenou hodinu, poskytování služby ,,ihned na zavolání")

Základní činnosti poskytované pečovatelskou službou podle § 40 zákona č.108/2006 Sb.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství

a dále fakultativní úkony např. pedikúra,zápůjčky kompenzačních pomůcek, dohled nad klientem v domácnosti (viz. Sazebník úkonů, Pravidla poskytování úkonů)

Doba poskytování služby

Pečovatelskou službu poskytujeme v době 6,30 – 19,00h, včetně víkendů.

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu (podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,v platném znění) 

O pečovatelskou službu můžete požádat osobně v kanceláři naší agentury, telefonicky, prostřednictvím rodinného příslušníka nebo ošetřujícího lékaře.Budou Vám poskytnuty podrobnější informace a domluvena osobní schůzka se sociální pracovnicí ve Vaší domácnosti.

S každým klientem je uzavřena písemná smlouva.Součástí smlouvy je Sazebník úkonů a Vnitřní pravidla pro uživatele.

Obědy jsou ve všední dny dováženy ze smluvní kuchyně Stravbyt s.r.o., o víkendech z Domova pro seniory Hvízdal.

Cena obědů:

Stravné

všední dny:

 • norma - 57,- Kč
 • jaterní - 57,- Kč
 • diabetická - 59,- Kč

sobota, neděle:

 • norma - 68,20 Kč
 • jaterní - 68,20 Kč
 • diabetická - 69,30 Kč

Norma – ve všední dny možnost výběru ze 4 jídel

Dovoz oběda

všední dny - 25,00Kč 1 porce

sobota, neděle - 30,00Kč 1 porce                   

Kontakt: Husova 20, České Budějovice tel./záznamník 387 318 552
Matice školské 17/PK JIH/, České Budějovice

Sociální pracovnice tel. 725 853 332
e-mail: alice@cckcb.cz

www.adp-alice.cz

Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ČČK ALICE dále nabízí ošetřovatelskou /zdravotní/ péči hrazenou zdravotními pojišťovnami.Tuto péči zajišťují registrované zdravotní sestry.