Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

Úvod

Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

ALICE nabízí pomoc všem, kteří ji v nemoci nebo ve stáří potřebují i těm, kteří se chtějí o své blízké starat, ale není v jejich silách to plně zvládnout. Naše komplexní domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba umožní svým klientům léčení či doléčení doma v prostředí, které znají a mají rádi a v němž se jejich tělesný i duševní stav prokazatelně rychleji zlepšuje. Principy naší práce lze shrnout do hesel: dostupnost, profesionalita, spolehlivost, přizpůsobivost, zachování lidské důstojnosti.

Zřizovatel agentury Alice je Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice

Více informací »

Pečovatelská služba ADP Alice

je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje
a také
z rozpočtu Statuárního města České Budějovice

Děkujeme , že nám pomáháte pomáhat.