Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba ALICE Českého červeného kříže

Kontakty ZP

Vedoucí pracoviště ošetřovatelské péče

telefon:   602 481 679

zástupce: 725 774 572

Husova ulice 20
370 23 České Budějovice
záznamník: 387 318 552
alice@cckcb.cz