Agentura domácí péče
Českého červeného kříže Alice

Domácí zdravotní péče znamená poskytování odborné zdravotní péče pacientovi v domácím prostředí a je poskytována všem, kteří z důvodu špatné mobility či z jiných zdravotních důvodů nejsou schopni navštěvovat zdravotnické zařízení. Hospitalizovaným pacientům pak může významně zkrátit dobu pobytu v nemocnici. Domácí zdravotní péče je poskytována vždy na základě preskripce a to buď praktickým lékařem anebo ošetřujícím lékařem zdravotnického zařízení, kde je pacient hospitalizován.

Pečovatelská služba je registrovaná terénní sociální služba určená seniorům a klientům se zdravotním postižením poskytovaná na území města České Budějovice. Služba je poskytována v domácnostech klientů na základě jejich individuálních potřeb.
Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům i zdravotně postiženým klientům prožít důstojně život ve svém přirozeném domácím prostředí.

NÁŠ ŽIVOT S KLIENTY

Naše principy: dostupnost, profesionalita, spolehlivost, přizpůsobivost a zachování lidské důstojnosti.

Náš zřizovatel

Oblastní spolek

Českého červeného kříže

České Budějovice

Husova 20
370 23 České Budějovice
IČO: 00425851

Naši partneři

WWW stránky Jihočeského kraje
WWW stránky města České Budějovice

Děkujeme , že nám pomáháte pomáhat.

Pečovatelská služba ADP Alice je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje a také 
z rozpočtu Statutárního města České Budějovice.

Pracoviště zdravotní péče

kontaktní informace

Pracoviště pečovatelské služby

kontaktní informace