Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, přičemž ADP Alice je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

Nabízíme:

  • odběry biologického materiálu a jeho odvoz do laboratoře ke zpracování
  • aplikace medikace p.o., s.c, i.m., i.v.
  • aplikace infúzní terapie
  • ošetřování dlouhodobých žilních vstupů
  • péče o diabetiky – aplikace inzulínu až 3x denně vč.víkendů a svátků + měření glykémií
  • zaučení klientů, nebo jejich rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu
  • ošetřování chronických, posttraumatických a pooperačních ran
  • ošetřování stomií
  • výměny permanentních močových katetrů u žen i u mužů
  • ošetřovatelská rehabilitace

 

Video ošetřovatelské péče

Video k přehrání

Naše práce je i náš život